Mostra totes les entrades de sarria-stgervasi

Informació BComu Sarrià-St. Gervasi

Rendició de comptes pels 2 anys de mandat

El passat dia 16 d’octubre es va fer a la Casa Orlandai de Sarrià l’acte de rendició de comptes pels dos anys de mandat. Vàrem comptar amb la Janet Sanz, tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, i l’equip de govern del districte format per la consellera tècnica Raquel Prado i el conseller portaveu, Joan Manel del Llano.

En l’acte es va fer un repàs de tot el que s’ha fet al districte en els darrers dos anys i que trobareu enaquesta octaveta que hem preparat. També es va parlar de les actuacions de ciutat i que afecten directament al districte, fent incidència en els temes que més preocupen, com són mobilitat, contaminació, habitatge, gent gran, etc.

En les properes setmanes BComú Sarrià-St. Gervasi farà diverses paradetes a diferents punts del districte per tal de repartir l’octaveta i parlar amb el veïnat sobre el que s’ha fet en aquests dos anys i el que es té previst fer en el que queda de mandat.

Habitatge, com t’ajuda l’Ajuntament?

L’assemblea de BComú Sarrià-St. Gervasi, conscient dels problemes d’habitatge i de lloguer als que s’enfronten els veïns i veïnes de la ciutat, ha fet una octaveta on s’explica com pot ajudar l’Ajuntament tant als llogaters com als propietaris. En l’octaveta es remarca el paper de la Borsa d’Habitatge de Lloguer, a través de la qual els propietaris reben ajuts i incentius per poder llogar els seus pisos amb totes les garanties.

Davant l’1O i l’onada repressiva del PP

Davant l’onada repressiva del PP, és el moment, des de la diversitat i la pluralitat d’opcions, de defensar conjuntament els drets i les llibertats de tots i totes:

Tenim clar que:

🔹 Els principals responsables de la situació es diuen PP i Mariano Rajoy. La situació actual seria incomprensible sense l’atac a l’Estatut, el nul diàleg i les constants amenaces. Han actuat com a piròmans de la situació i actualment estan sols, ja que només Cs va votar al Congrés la proposta de suport a la seva política repressora.

🔹 El referèndum és una demanda ciutadana, però també tenim clar que aquest 1O no és el referèndum que Catalunya necessita. La unilateralitat del full de ruta deixa fora bona part de la societat catalana, però la resposta de l’Estat és absolutament desproporcionada i ha convertit l’1O en un espai de defensa del dret a decidir i altres drets fonamentals.

🔹 Més enllà del dret a decidir, es tracta de la defensa de la democràcia i drets fonamentals. Estem davant l’aplicació encoberta de l’article 155 i això és un atac sense precedents a l’autogovern de Catalunya. És un escàndol democràtic que vetin actes, s’escorcollin empreses i institucions, s’entri a seus de de partit i es detinguin càrrecs públics.

🔹 La solució només pot passar pel diàleg, la negociació, i l’exercici la construcció del dret a decidir. És de sentit comú que cal una solució política a aquest enfrontament bilateral i en escalada. És reaccionari pensar que Espanya és irreformable, a les grans capitals ara governen candidatures municipalistes que defensen el dret a decidir, i al Congrés s’han multiplicat els diputats que el defensen, més de 42 ciutats de l’Estat es van mobilitzar i s’ha realitzat una Assemblea de càrrecs electes a Saragossa que mostra el camí del diàleg i que us animem a recolzar. https://declaraciondezaragoza. org/

🔹 Sortirem al carrer per defensar les llibertats que tan van costar d’aconseguir a altres generacions. Cridem a la mobilització cívica i pacífica; a organitzar-se, crear espais de trobada. Hem acompanyat en els darrers anys les mobilitzacions als barris i hem de seguir fent-ho, a la nostra manera, com ens sentim còmodes i de manera fraternal i pacífica. L’1 d’octubre serem al carrer per defensar els drets de tothom, acompanyant a qui vulgui votar i a qui no ho vulgui fer, des de les cures i la radicalitat democràtica.

Per la defensa de la democràcia, els drets i les llibertats.

Contra la repressió, ens mobilitzem!

Parlem d’EDUCACIÓ, amb Miquel Àngel Essomba.

La  sala d’actes de la biblioteca Joan Maragall va ser l’escenari on el comissionat  d’educació i universitats de l’ajuntament de Barcelona Miquel Àngel Essomba  va  conversar amb els veïns i veïnes de Sarrià Sant Gervasi sobre quines son les idees  que inspiren les grans línies amb que el govern municipal  aborda el repte educatiu de  la  nostra ciutat.
El comissionat va parlar dels dos pilars fonamentals de les polítiques educatives  d’aquest govern municipal: la correcció necessària de les desigualtats socials i   entendre l’educació com un patrimoni col∙lectiu que cal gestionat democràticament  amb la ciutadania. Per fer-ho cal  el reforçament de la seva participació en els Consells Escolars, retornant­-los el poder decisori que la LOMCE els  ha tret. El comissionat va  explicar el desplegament de la política educativa de l’Ajuntament a traves de 5 eixos  estratègics que s’inspiren en 3 principis: educació per tothom, educació al llarg de la  vida i educació digne.
El primer eix estratègic és el d’assegurar els equipaments necessaris per a que  qualsevol infant entre 0 i 18 anys tingui garantit l’accés a un ensenyament de qualitat  que li permeti el seu ple desenvolupament. Va reconèixer que queda molt per fer però  que s’està fent un gran esforç. Va mencionar que en aquest mandat es posaran en  marxa 10 Escoles Bressol als districtes que més ho necessiten, com l’Eixample, 12  nous equipaments en el tram obligatori 6­16: 3 institus­-escola , 3 instituts de  secundària i 6 escoles de primària als districtes on hi ha més demanda. També va  mencionar la dotació extraordinària de 3 milions d’euros per a 144 projectes de centres que han permès cobrir sortides d’alumnes sense recursos econòmics, activitats i  compres de materials.
El segon eix es  garantir una educació al llarg de la vida  i es centra a l’àmbit dels  ensenyaments post-obligatoris. Va mencionar la creació una taula amb les entitats  d’iniciativa social expertes per  construir un model específic d’escoles de segones  oportunitats educatives, pensades pels més de mil joves que cada any surten del  sistema obligatori sense el graduat escolar,  no per a fer repeticions, sinó per  recuperar, amb una bona orientació psicopedagògica, l’autoestima educativa lesionada potser des de fa molt de temps. Igualment, es va mostrar a favor de l’Escola Inclusiva  post-obligatòria i de corregir l’actual situació de les Escoles Especials, especialment de  les 8 que son públiques, ja que aquestes no tenen oferta post-obligatòria. Per canviar  aquesta situació, el comissionat es va comprometre a obrir un centre d’Educació  Especial destinat als ensenyaments post-obligatoris abans d’acabar el mandat.
El tercer eix estratègic pel comissionat es el de la formació d’adults. L’objectiu seria  assegurar que qualsevol persona de més de 25 anys pugui tenir accés a una educació de qualitat. El diagnòstic actual de les Escoles d’Adults es insatisfactori, no s’arriben a  cobrir les places ofertades. Cal innovar i es promocionarà la matrícula. S’estan fent  noves experiències pilot i el comissionat es compromet a seguir treballant per donar un tomb a aquesta situació.
Respecte a la Universitat, hi ha en marxa polítiques per a fer de Barcelona una ciutat  de construcció de coneixement, on la intel∙ligència  i la recerca acadèmica aportin la  capacitat d’obrir el camp econòmic de manera sostenible i que permetin reequilibrar el  model productiu actual basat en la construcció i el turisme. Aquesta política  s’implementa a traves del Consell Assessor Municipal d’Universitats (CAMU) en un  procés participatiu.
Per concloure aquest eix d’educació al llarg de la vida, Essomba es va referir a la  voluntat d’ampliar les tasques dels centres escolars, per aprofitar la seva diversitat i  esdevenir centres educatius també per adults on es puguin desenvolupar projectes  d’aprenentatge, per exemple d’idiomes.
Com a quarta línea estratègica, el comissionat es va centrar en la innovació  pedagògica  i en el 20­25% ,dels més de 11.000 professionals de l’educació que  treballen a Barcelona, que lideren la innovació als seus centres. Per a ells,  reconeixement i recursos. Es va referir al moviment Escola Nova 21 com quelcom  positiu que ha generat il∙lusió, però insuficient perquè la innovació no pot ser només  per a una élite d’escoles seleccionades sinó  que ha d’arribar a tothom. L’Ajuntament  ha encarregat al Consorci d’Educació de Barcelona  la tasca de fer arribar aquest  procés d’innovació a totes les escoles en un termini de tres anys. L’equitat ha  d’acompanyar a la innovació de manera que qualsevol alumne independentment de la  seva ubicació i recursos econòmics pugui tenir l’educació necessària pel seu futur. Per fer­ho possible s’ha creat un programa anomenat  Xarxes pel Canvi Educatiu que  agrupa a 150 centres, 110 de les quals provenen del moviment Escola Nova  21, mes  altres 40 provinents del programa Eines pel Canvi Educatiu impulsat pel Consorci, que  treballen en xarxa com a condició per evitar una competitivitat entre centres que aboca al fracàs. La idea es fer de la col∙laboració en xarxa l’eina que permeti  enfortir la  qualitat educativa en cada territori concret.
Com a cinquè i últim eix estratègic, Essomba va parlar dels Projectes Educatius de  Barri. Des de fa un any està en marxa un pla de xoc educatiu, amb una dotació de 19  milions d’euros, en els barris que més ho necessiten: Trinitat Nova,  Ciutat Meridiana,  Baró de Viver, Besos,… Aquest pla de xoc inclou la incorporació als centres educatius  d’educadores i treballadores socials i de professionals de la salut mental, agreujada en els darrers anys. Un altre aspecte d’aquesta actuació en els barris es donar suport a  l’educació en el lleure d’arrel comunitària que fa una gran feina educativa. Cal reforçar  el model d’esplais basat en el voluntariat, ja que del contrari corre el perill de  desaparèixer davant d’una professionalització creixent.
Igualment el pla educatiu de barri, amb la col∙laboració de l’Institut de Cultura de  Barcelona (ICB) ha impulsat una gran aliança de les arts i la cultura per posar la  cultura a l’abast de la gent i comptarà amb la presència de dinamitzadors als barris.
Finalment aquests projectes inclouen la reforma profunda dels òrgans de participació,  el Consell Escolar Municipal i els Consells Escolar de Districte per a que esdevinguin   autèntics espais deliberatius i el lloc on desenvolupar polítiques educatives concretes.
En acabar el públic va fer preguntes en torn al Projecte Educatiu de Ciutat, al paper de les biblioteques, la Escola Inclusiva, la segregació a l’escola concertada, el futur de la  doble xarxa publica i concertada . En la resposta, Essomba va fer referència a un  informe sobre l’actual estat del PEC, va valorar las biblioteques com un dels pilars dels projectes educatius de barri, es va estendre en el compromís de reforma de les  Escoles Especials, i respecte a la segregació, va explicar que l’Ajuntament  està fent   una nova gestió de la Matricula Viva que acabi amb la segregació d’alumnes  estrangers i faci un tomb a la concentració del 80% d’aquest alumnat a l’escola  pública. Respecte a la doble o triple xarxa (referit a escoles públiques que actuen com  privades), l’important, segons ell, és que el Projecte Educatiu de Ciutat, de Districte i  de Barri sigui un projecte autènticament públic, sense de cap tipus de discriminació.

Parlem d’Educació, el 31 de Maig

El proper 31 de maig a les 18:30h a la sala d’actes de la Biblioteca Joan Maragall, carrer Sant Gervasi de Cassoles 85, parlarem i debatrem sobre educació amb Miquel Àngel Essomba, comissionat d’educació i universitats de l’Ajuntament de Barcelona.

La importància de l’Educació al nostre districte es evident: al districte Sarrià Sant Gervasi es concentra una part important de l’oferta educativa obligatòria i postobligatòria de la ciutat. S’escolaritza a un 26% de l’alumnat d’aquesta franja d’edat, mentre que la població escolar del districte no arriba al 12%.

Vivim moments d’insatisfacció general pels resultats del model educatiu fins ara vigent i hi ha grans anhels d’innovació i canvi en els models pedagògics. Aquesta xerrada debat ens dona l’oportunitat de conèixer quin és l’estat de l’educació a la ciutat i al nostre districte, així com conèixer les aportacions respecte als canvis en el model educatiu que està proposant l’Ajuntament de Barcelona.

Hi haurà un espai de debat per conversar amb el Comissionat i per poder expressar el nostre punt de vista. Us hi esperem i us demanem que en feu difusió.

Comunicat de BComú SSG en relació al cas del conseller okupa Joan Figuerola

Arran de la notícia apareguda avui al El Periodico, sobre l’ús fraudulent d’habitatges públics per part d’un conseller de CiU,

Reprovem que un conseller de CiU es beneficiï de béns públics per a gaudi privat.
Des de fa més de dues dècades, el conseller de CiU al districte de Sarrià-Sant Gervasi Joan Figuerola ha utilitzat pisos públics per a gaudi exclusivament privat sense tenir-ne permís i sense pagar res a canvi. Aquesta situació, detectada al districte un cop Barcelona en Comú va entrar al govern, ve del fet que, des de 1989 l’Ajuntament no cobrava els lloguers pels pisos de la finca on vivia Figuerola, que tampoc no pagava pel pis que habitava i mai no va avisar d’aquesta situació. Per si això no fos prou greu, el seu fill va ocupar un altre dels pisos públics de la finca, sense tenir-hi dret i també sense pagar res a canvi. Ara, un cop resolta aquesta falta administrativa i la resta d’inquilins de l’immoble s’han avingut a acordar  un preu just amb l’Ajuntament, Figuerola continua negant-se a pagar un lloguer per habitar un pis municipal.
Reprovem, per tant, la conducta del conseller Figuerola, que és intolerable en qualsevol cas, però que es veu agreujada perquè qui la manté és un càrrec públic.

Denunciem la perllongada connivència còmplice de CiU en aquest tema i l’instem a prendre mesures.
A més, ens inquieta especialment el fet que, en el mandat anterior, amb CiU al govern de la ciutat i el districte (i essent Figuerola també conseller del districte)  ningú no alertés d’aquesta situació irregular, i ens preguntem si algú n’era coneixedor.
Davant d’aquests fets, tampoc no entenem la posició de l’actual grup municipal de CiU, que ha basculat entre el silenci i la defensa de l’actitud del conseller Figuerola. El govern municipal, quan va tenir coneixement dels detalls d’aquest assumpte, els va comunicar a Jordi Martí, regidor president del districte de Sarrià-Sant Gervasi, company de grup de Figuerola i a qui es va recordar que són els presidents dels grups municipals, en aquest cas Xavier Trias, els qui proposen la designació i la destitució dels consellers. Mig any després d’aquestes comunicacions, CiU no ha pres cap mesura. No actuar davant de situacions com aquesta és ser-ne còmplices.

Aquesta actitud és especialment intolerable en el context d’emergència habitacional que pateix Barcelona, i contra la qual hem de lluitar.
En un moment en què cal esmerçar tots els esforços i recursos públics per garantir un dret fonamental com el de l’accés a l’habitatge, és intolerable que els recursos públics s’utilitzin de forma irregular per obtenir beneficis exclusivament privats. Tot plegat  és especialment indigne quan a més es té en compte el greu problema de l’emergència habitacional a Barcelona; en aquest sentit, el pis que es va apropiar Figuerola fill sense tenir-hi dret ja s’ha  recuperat per destinar-lo a lloguer social. Aquest context agreuja encara més l’actitud de Figuerola i fa especialment insolidària i incomprensible la tolerància de CiU amb aquest comportament.

Per tot això, esperem que, per ètica política, el conseller Figuerola assumeixi la seva responsabilitat i, si això no es produeix, emplacem al grup de CiU a prendre mesures.

Activitat del grup municipal – Agost 2016

Nou cartipàs al districte de Sarrià-St. Gervasi
BComú de Sarrià – Sant Gervasi ha acordat el cartipàs del districte amb el PSC de la següent manera:

Barris Àrees
BComú Galvany, Sarrià, el Putxet-Farró, la Bonanova. Economia solidària, mobilitat, feminismes, salut, medi ambient, educació.
PSC Vallvidrera, Tibidabo, les Planes, les Tres Torres. Comerç, prevenció i seguretat, turisme, cultura, esports, cicles de vida.

Darreres mesures de govern a ciutat
Barcelona en Comú ha presentat en aquestes últimes setmanes dues mesures força rellevants: d’una banda el pla de salut mental de la ciutat, indispensable per prevenir els possibles trastorns que pugui patir fins a un 15 % de la població de Barcelona, i de l’altra, l’”operador energètic”, un conjunt d’actuacions per fer la transició cap a la sobirania energètica a Barcelona.

Activitat dels consellers de BComú
12-JL: Visita Fundació J. V. Foix
El regidor Mòdol, acompanyat del conseller tècnic, Jaume Llansó, van visitar la Fundació J. V. Foix per conèixer-ne l’activitat i informar els seus membres de la previsió de futur per a la futura biblioteca de Sarrià.
12-JL: Reunió tècnica sobre el Dia sense Cotxes
Tot l’equip de govern del districte, junt amb tècnics del mateix districte i de les àrees de mobilitat i de participació van tractar de les diferents activitats previstes durant els dies de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, del 16 al 22 de setembre.
12-JL: Reunió amb la cooperativa d’arquitectes LaCol
Trobada del regidor, el conseller del Llano, la gerent del districte i tècnics de Bimsa amb membres de LaCol per iniciar el tràmits del projecte executiu per a la rehabilitació de les casetes del carrer de l’Hort de la Vila.
12-JL: Reunió tècnica sobre el Pla Parcial de les Planes
Tècnics del districte i de diferents àrees, la gerent del districte, el regidor Mòdol, el conseller tècnic i el conseller del PSC van debatre els propers passos a fer sobre aquesta qüestió.
13-JL: Reunió amb el Grup de Secundària a la Muntanya
Trobada del conseller tècnic, Jaume Llansó, amb membres d’aquesta agrupació per tractar temes concrets de l’educació secundària en l’àmbit dels barris de muntanya del districte.
13-JL: Formació en feminismes i LGBTI
El conseller del Llano va assistir a una trobada de formació en feminismes i LGBTI adreçada a conselleres/eres de BComú.
13-JL: Reunió a la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat
Membres de la Plataforma Cívica en Defensa de Collserola, tècnics de la Generalitat, el director de l’Àrea de Presidència de l’AMB, la comissionada d?Ecologia de l’Ajuntament i el conseller del Llano es van trobar per parlar del procés d’elaboració del nou Pla Especial del Parc Natural de la Serra de Collserola.
13-JL: Entrevista amb la referent de premsa del districte
El conseller tècnic, Jaume Llansó, i la gerent del districte es van entrevistar amb la referent de premsa del districte a l’Ajuntament per repassar els principals temes de cada barri.
14-JL: Reunió amb representants del Liceu Francès
Tècnics del districte i el conseller tècnic, Jaume Llansó, es van trobar amb representants d’aquest centre per introduir alguna millora de mobilitat i un possible tancament del carrer en la franja horària d’entrada d’escola.
15-JL: Reunió amb l’Associació Diagonal Barcelona
El regidor Mòdol, el conseller tècnic i el conseller del PSC es van reunió amb aquesta associació per tractar temes de terrasses, motos a la vorera i la reforma d’alguns carrers.
18/19/20-JL: Reunió per tractar temes dels barris de les Tres Torres / Putxet-Farró / Galvany
El conseller del Llano es va reunir amb els tècnics de barri de les Tres Torres, el Putxet-Farró i Galvany per repassar tots els temes comentats i debatuts en els consells de barri celebrats fins ara.
18-JL: Acte commemoratiu dels 80è aniversari de l’inici de la Guerra Civil
Presència dels consellers en aquest acte solemne per perpetuar la memòria històrica i homenatjar les persones que van defensar la Barcelona popular i igualitària, els drets socials i nacionals assolits i els valors universals de la pau, la democràcia i la llibertat.
19-JL: Trobada amb veïns del carrer Ferran Puig del Putxet
Veïns del carrer Ferran Puig es van trobar amb el regidor Mòdol, el conseller del Llano, el conseller del PSC i tècnics dels districte per exposar-los els motius per reformar el tram superior del carrer.
19-JL: Trobada amb el director de l’Hospital Plató
Tot l’equip de govern es va entrevistar amb el director de l’Hospital per intercanviar punts de vista de diversos temes comuns.
20-JL: Reunions amb els presidents del CP de Sarrià i del Centro Asturiano
El regidor i el conseller del PSC junt amb el conseller tècnic, Jaume Llansó, es van entrevistar amb els presidents d’aquestes dues entitats, que van voler presentar-se al nou regidor.
20-JL: Visita al Farró
Membres de l’Associació de Veïns del Farró van fer una visita guiada pel barri al regidor Modol, el conseller del Llano i el conseller del PSC.
21-JL: Reunió amb veïns del carrer Vives i Tutó
El conseller tècnic, Jaume Llansó, tècnics del districte i veïns d’aquest carrer es van trobar per solucionar els problemes de mobilitat de la zona.
26-JL: Reunió amb l’Associació Cultural Cetres
El conseller tècnic, Jaume Llansó, i el conseller del PSC es van reunir amb la presidenta de l’entitat per atendre una petició de col·laboració en una exposició.
26-JL: Reunió de treball l’equip de l’equip de govern
26-JL: Reunió amb l’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià – Teatre de Sarrià
Reunió de presentació al nou regidor, acompanyat del conseller tècnic i del conseller del PSC.
27-JL: Visita a les Tres Torres
El conseller del Llano i tècnics del districte van fer una visita a punt del barri de les Tres Torres per tal d’arranjar diferents espais amb dificultats d’accessibilitat.
27-JL: Reunions amb l’Associació de Veïns del Turó Parc i del Sanatori
Reunions de presentació al nou regidor, acompanyat del conseller del Llano, el conseller tècnic i del conseller del PSC.
29-JL: Reunió de seguiment del procés de reforma de l’Av. Príncep d’Astúries
Tècnics del districte de Gràcia i Sarrià – Sant Gervasi, els consellers Soro i del Llano de BComú de tots dos districte i veïns de l’avinguda es van trobar de nou per tractar del procés participatiu a implantar en la redacció i les obres del projecte.
29-JL: Reunió amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
Entrevista del regidor Mòdol, el conseller tècnic (Jaume Llansó) i el conseller del PSC per parlar de l’ampliació de la seu de l’entitat.

Activitat del grup municipal – Juliol 2016

Acció de govern de BComú a Sarrià-St. Gervasi

En el transcurs dels últims dos mesos podem informar de quatre mesures destacables.
En primer lloc, l’obertura del jardí de la finca de Muñoz Ramonet, que des del primer dia està tenint una gran afluència de gent, atesa la manca d’espais verds al barri de Galvany. Podem informar també que el Nitbus dels barris de muntanya entrarà en servei el 15 de setembre, amb una freqüència de pas de 60 minuts les nits dels dijous, divendres, dissabtes i les vigílies de festius. També podem anunciar que el Punt d’Informació i Atenció a les Dones canviarà d’ubicació (actualment es troba a la Casa Sagnier) per situar-se a la segona planta de la seu del Districte, a fi de millorar les condicions de treball del personal i donar sortida a un espai en desús. I per acabar, us comuniquem que aquest mes de juny passat s’han incorporat al Districte una desena d’agents cívics que treballaran per millorar l’espai públic i prevenir conflictes de convivència veïnal de tot tipus. A continuació, us passem l’activitat dels consellers de BComú.
En un altre context, arran del pacte amb el PSC, s’està negociant el nou cartipàs o distribució de funcions entre els consellers. Quan estigui concretat, l’explicarem amb detall.

Activitat del grup municipal

13-JN: Reunió amb l’Associació de Veïns del Peu del Funicular El conseller tècnic, Jaume Llansó, va atendre membres de l’associació per tractar temes de civisme viari, de mobilitat nocturna i reforma d’alguns carrers.
13-JN: Audiència Pública Primera audiència pública del nou regidor del PSC, Daniel Mòdol, en la qual va destacar el tema de la possible i futura benzinera del carrer Eduardo Conde.
14-JN: Trobada amb l’escola Sadako El conseller Llansó va atendre alumnes d’aquesta escola per explicar-los el funcionament de l’ajuntament del districte.
15-JN: Reunió amb els tècnics del districte de l’Oficina de Collserola Reunió dels tècnics de l’Oficina de Collserola amb el regidor Mòdol, la gerent del districte i el conseller tècnic, Jaume Llansó,  per repassar i posar al dia els temes més rellevants.
15-JN: Reunió amb els artistes del Carrer Canet, 22 Entrevista dels consellers de BComú, la gerent del districte i el nou regidor del PSC amb els artistes de carrer Canet, que tenen caducat el contracte de lloguer de la finca municipal on fan la seva activitat.
15-JN: Presentació del regidor a les entitats de muntanya El regidor Mòdol, acompanyat de la gerent del districte i el conseller Llansó, es va presentar a les principals associacions de veïns de la muntanya.
16-JN: Nova reunió amb els joves de l’Hort de la Vila El nou regidor i els dos consellers de BComú, juntament amb la gerent del districte, es van reunir de nou per continuar avançant en la rehabilitació de la caseta.
20-JN: Assembla general del Consorci del Parc natural de Collserola El conseller del Llano va assistir a l’Assemblea general del Consorci com a representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, acte en què es van aprovar dues resolucions, l’una contrària a la MAT i l’altra a les activitats militars dins l’àmbit del Parc.
20-JN: Reunió amb l’Associació de Veïns de Laforja i de Sant Gervasi Sud La gerent del districte i el conseller del Llano van atendre les peticions d’informació de les dues entitats sobre la finca municipal de Can Ferrer.
21-JN: Reunió informativa veïnal sobre la reforma del carrer Balmes Tot l’equip de govern i tècnics de l’Ajuntament de casa gran van informar de l’estat del projecte de remodelació del tram superior del carrer Balmes.
22-JN: Reunió amb veïns de Sarrià sobre la pacificació del c/ Vives i Tutó El conseller tècnic i personal tècnic del districte es van reunir amb veïns d’aquest carrer per tractar sobre els problemes de mobilitat i seguretat que afecten aquest carrer i les possibles solucions, com ara les indicacions del pla de mobilitat.
27-JN: Trobada amb l’escola Súnion El conseller tècnic, Jaume Llansó, va visitar l’escola per conèixer les millores d’unes obres executades (ampliació de volum d’una part de l’edifici).
27-28-JN: Comissions consultives prèvies al Consell Plenari Els dos consellers, Llansó i del Llano, van presidir aquestes comissions, en què es va informar de la reforma del carrer Balmes, de la incorporació d’agents cívics al districte, de la propera ampliació i millora del PIAD, o de l’obertura del jardí de la finca Muñoz i Ramonet.
28-JN: Visita als ambulatoris de Vallvidrera i de les Planes El conseller del Llano, junt amb el tècnic de salut del districte, el gerent del CAP de Sarrià i el director del Sector Sanitari de Sarrià- Sant Gervasi del CatSalut van visitar els ambulatoris de Vallvidrera i de les Planes per conèixer-ne la situació.
28-JN: Reunió amb l’adjunt de gerència de Parcs i Jardins El conseller tècnic, Jaume Llansó, es va reunir amb l’adjunt de gerència de Parcs i Jardins per tal de reorganitzar i arranjar diversos espais i serveis del Parc de l’Oreneta.
28-JN: Reunió veïnal per explicar la reforma del carrer Septimània Tècnics de Bimsa (Barcelona d’infraestructures municipals) i del districte i el conseller del Llano van convocar els veïns del Farró a aquesta reunió, a l’escola Poeta Foix, per explicar-los el projecte de remodelació del carrer Septimània.
30-JN: Reunió amb el representant dels propietaris de la Casa Tosquella El conseller del Llano i el tècnic de barri del Putxet es va reunir amb el representant dels propietaris d’aquest edifici històric per conèixer-ne l’estat actual i explorar opcions de futur satisfactòries per a ambdues parts.
30-JN: Reunió de seguiment de les actuacions de Bimsa Reunió de seguiment de les obres en curs i de les previstes al districte dutes a terme per Bimsa, amb presència dels dos consellers de BComú.
30-JN: Trobada amb els consellers d’economia social de BComú El conseller del Llano es va trobar amb els altres consellers i conselleres de Bcomú de la ciutat que porten els temes d’economia social a fi de coordinar línies d’actuació.
30-JN: Comissió permanent del Consell Escolar El conseller tècnic, Jaume Llansó, va conduir aquesta sessió per fixar l’ordre del dia del proper Consell Escolar.
4-JL: Reunió d’avaluació del nou format dels consells de barri Tècnics del districte i els dos consellers es van reunir per valorar com va funcionar el nou format dels consells de barri, sessió que va servir per plantejar algunes millores, com ara el reforç de la difusió prèvia dels consells i la possibilitat de noves ubicacions.
4-JL: Reunió sobre el pla d’equipaments Amb les dades disponibles fins al moment, tècnics del districte i els dos consellers es van reunir per veure quins equipaments són necessaris de cara al futur en cadascun dels barris del districte.
4-JL: Reunió de seguiment de l’estat dels carrers Mare de Déu del Carmel i Lucà Tècnics del districte i el conseller del Llano van convocar el veïnat d’aquests carrers per tal de valorar-ne la situació sis mesos després d’haver acabat les obres. Es van suggerir millores que es tindran en compte o que ja estan previstes, però el problema de trànsit resta pendent en gran part de les indicacions del futur pla de mobilitat del districte.
5-JL: Reunió sobre la possible benzinera del carrer Eduardo Conde Reunió de tot l’equip de govern amb tècnics de mobilitat i del districte, i la Guàrdia Urbana per explorar totes les possibilitats de futur d’aquesta iniciativa privada.
5-JL: Consell d’equipament de Vallvidrera El conseller tècnic, Jaume Llansó, va conduir aquesta reunió amb el veïnat i la direcció dels equipaments municipals de Vallvidrera, que va servir per debatre’n el pressupost i estudiar les mancances i les opcions de millora.
5-JL: Consell de Salut  El conseller del Llano va conduir aquesta sessió en què es va tractar dels primers passos del pla de salut mental que s’està implementant a la ciutat i del pla de salut comunitària ComSalut.
6-JL: Reunió amb els gestors del DIR de Piscines i Esports Tècnics del districte i el conseller del Llano es van trobar amb els gestors del DIR de Piscines i esports per definir els canvis en el conveni de manteniment del parc arran de la futura instal·lació de d’una àrea d’esbarjo per a gossos en aquesta zona.
6-JL: Visita als barris de muntanya  Tècnics dels barris de muntanya, juntament amb el regidor Mòdol i el conseller tècnic, van visitar els diferents racons d’aquest àmbit per conèixer-ne de prop la situació i prioritzar les actuacions de millora.
7-JL: Plenari de districte Primer plenari del nou regidor del districte, Daniel Mòdol, en què es va produir el canvi com a conseller municipal d’en Jaume Llansó per en Blas Navalón (PSC), mantenint en Jaume Llansó les seves funcions de conseller tècnic. Es va parlar també del nou NitBus als barris de muntanya, de la incorporació d’agents cívics i de la remodelació dels carrers de Balmes i Av. de Príncep d’Astúries.

7-JL: Visita a la zona afectada per la gran fuita d’aigua del carrer Ganduxer Complementant la visita matinal del regidor Mòdol, el conseller del Llano va visitar la zona i va conversar amb alguns veïns afectats i amb els tècnics que feien els treballs de reparació.
11-JL: Consell Escolar El regidor Mòdol i el conseller tècnic, Jaume Llansó, van presidir i conduir aquesta sessió en què l’ONG Nutrició sense Fronteres presenta el seu projecte “Barcelona comparteix el menjar” d’aprofitament de recursos alimentaris i de treball en xarxa amb fins socials per reduir les situacions de pobresa a la ciutat.
11-JL: Presentació de l’exposició Dones de Medalla Membres del col·lectiu Dones Fem i el conseller del Llano van presentar i contextualitzar l’exposició itinerant Dones de Medalla, que és un recull biogràfic de les 22 dones que han rebut el guardó Medalla de la Dona per part del Districte.