Postura de l’Assemblea de Barcelona en Comú de Sarrià – Sant Gervasi en relació amb el nom de la futura biblioteca de Sarrià

Pel que fa al nom de la futura biblioteca de Sarrià de la qual s’acaben de licitar les obres, l’Assemblea de Barcelona en Comú de Sarrià – St. Gervasi ha decidit per consens proposar que s’engegui un procés participatiu per a escollir-lo. Aquest procés hauria de recollir totes les sensibilitats que puguin sorgir sobre el tema i servir per fer un debat obert i públic. Així mateix, l’Assemblea ha decidit que es decanta preferentment per un nom de dona, ja que les figures femenines estan infrarepresentades en els noms d’aquests equipaments.

Creiem que cal aprofitar l’interès que ha despertat la tria del futur nom de la biblioteca, fet que demostra la importància d’aquest equipament per al barri i que, per tant, un procés participatiu serà una bona manera de fomentar la cultura i la democràcia al districte. Entitats i veïnes que han estat 30 anys reivindicant aquest equipament tenen el dret a participar en aquest procés.

BComú Sarrià-St.Gervasi
30 d’abril 2021