Barcelona en Comú Sarria-Sant Gervasi

Xerrada de salut

 El passat 7 de febrer, a Vil.la Urània, vam poder parlar amb la comissionada de Salut de l’Ajuntament de. Barcelona, Gemma Tarafa, de les polítiques de salut que Barcelona en Comú esta aplicant a la ciutat.
La comissionada va començar explicant que quan des de l’Ajuntament es parla de salut es parla bàsicament dels determinants socials de la salut, que ens donen indicadors diferents de salut, als diferents barris de la ciutat. En funció d’això va destacar la necessitat de portar les polítiques de salut a totes les àrees de l’Ajuntament ja que cal considerar el tema d’una manera transversal. Finalment en la introducció va destacar que les competències municipals son en salut que no en sanitat, on depenen del Consorci Sanitari on l’Ajuntament té el 40% per el 60% de la Generalitat.
És important també la relació amb l’Agència de Salut Pública que amb els seus informes anuals dona els indicadors que permeten definir les polítiques a aplicar i mesurar els resultats obtinguts.
A partir d’aquí la Gemma Tarafa va passar a fer un resum de les principals mesures aplicades en aquest mandat en aquest camp
Un primer tema i una de les línees estratègiques del mandat ha estat el Pla de Salut Mental, un tema en que els indicadors de salut suspenen a la ciutat. Una de cada quatre persones sofreixen al llarg de la seva vida alguna mena d’infermetat mental. Un pla que és el primer no solament a la ciutat si no a tot l’Estat. Aquest pla consta de 111 mesures, molt centrat en infància i adolescència, alguns exemples:
-acompanyament emocional a infants de 3 a 5 anys. Prova pilot amb 5000 nens i nenes inicialment i ara ofert a totes les escoles
-Professionals psicoeducatius a totes les escoles d’alta complexitat
-Espais de consulta a tots els districtes a on els i les adolescents poden anar sense cita prèvia, en aquests espais 97 de cada 100 adolescents son tractats al mateix espai i tan sols 3 s’han de derivar a altres centres
-Taules de salut mental amb els professionals dels districte, avui ja en funcionament als districtes amb pitjors indicadors de salut mental i que arribaran a tots els districtes al proper mandat.
Un segon tema té a veure amb la gestió del tancament de la mútua Pamem, aquesta antiga mútua de funcionaris de l’ Ajuntament encara donava servei a més de 8.000 funcionaris la majoria ja jubilats, mitjançant un acord amb CatSalut s’ha pugui acabar amb aquesta situació excepcional amb una solució que dona millor servei als usuaris i llibera l’Ajuntament d’unes despeses que s’han pogut revertir en tres iniciatives diferents:

– Dentista per persones sense recursos, destinat a usuaris dels serveis socials que en tres mesos ha pogut atendre 300 persones
-Podòleg també per usuaris sense recursos, la sanitat pública no cobreix la majoria de tractaments en una especialitat que afecta sobretot a la gent gran
– L’obertura d’un espai de cures al març del 2019 dedicat a les persones cuidadores amb assessorament tan emocional com jurídic o laboral

Altres punts importants en aquest mandat han estat:
– Salut Comunitària, multiplicant el pressupost per tres, s’ha treballat la salut amb centres educatius i entitats amb 170 programes centrats, encara que no exclusivament, en els 25 barris amb els indicadors de salut menys bons. Els esforços han estat dirigits bàsicament a la prevenció en temes com el consum de drogues, l’ embaràs juvenil o la salut mental.
-Lluita contra la contaminació, una feina conjunta amb mobilitat i ecologia urbana, s’ han posat en aquest mandat les bases en transport públic, més carrils bici…però cal continuar en el proper mandat tenint en compte que el principal agent contaminant a Barcelona és el cotxe privat.
-Lluita contra les drogues. Pla de Drogues 2017-2020 des de la prevenció i la mirada del consumidor. Un model referent a Europa que ajuda als que volen deixar a consumir i també els que encara no volen o poden fer-ho a consumir en seguretat. S’han fet 5 grans actuacions tenint en compte que les principals addiccions a la ciutat son l’alcohol i el joc
-S’ha treballat també en la integració de les dades entre centres sanitaris i de serveis socials, per aconseguir tenir una informació més completa del usuari de la sanitat pública tant des de el punt de vista sanitari com dels seus determinant socials per donar una millor resposta
-S’ha creat l’Observatori de Salut laboral
-S’ ha treballat en el model sanitari, en relació a les llistes d’espera, els sociosanitaris (auditant-los) i les urgències, treballant també amb la Conselleria per defensar ça Sanitat Universal, per garantir aquest dret, també facilitant l’empadronament
Finalment un tema del que se n’ha parlat molt darrerament és el del dentista municipal. Aquesta és una necessitat que sorgeix del fet de que un 12% de la població no va al dentista per motius econòmics, per afrontar aquest problema la decisió de l’Ajuntament va ser abordar-lo des de una empresa municipal, un operador odontològic que per llei havia de ser sostenible i no tenir pèrdues. També havia de garantir els salaris dels professionals i la qualitat dels materials. Amb aquestes premisses i amb la no necessitat de tenir beneficis amb 8 butaques inicialment i 16 en una segona fase es podran atendre fins a 35.000 persones/any amb estalvis depenen del servei entre un 15 i un 30/40%. Fa poc es va obtenir l’aprovació inicial amb els vots del PSC, ERC, CUP i BComú i a finals de març s’espera obtenir l’aprovació definitiva.

Acabada la intervenció de la comissionada es va obrir un torn de intervencions en que es van apuntar diferents temes com: sobre les formes d’afrontar des de les competències de l’Ajuntament el problema del joc, l’acompanyament de joves adolescents, la salut laboral, el cànnabis i els temes dels clubs de cànnabis i la seva regulació ,  l’esport…Es va apuntar també que molts cops l’Ajuntament de Barcelona ha de fer front en el camp de la salut com en molts d’altres, a temes que no són de competència municipal substituint les mancances d’altres administracions (un recent estudi xifra en 278 milions d’euros anuals les despeses de l’Ajuntament en assupmtes en que no té les competències) , com que la ciutadania el que vol son solucions això obliga moltes vegades a buscar solucions imaginatives com en el anterior cas del dentista municipal.
Per acabar la Gemma Tarafa va definir alguns dels reptes importants per afrontar en el proper mandat; millorar la participació en els consells de salut per aconseguir una millor implicació de tota la població i fer front al problema de l’envelliment, al 2030 el 35% de la població tindrà més de 65 anys.
I finalment una data que fa ser optimista de cara al futur, en aquest mandat s’han aconseguit revertir encara que només lleugerament les desigualtats en salut, l’esperança de vida ha millorat a tota la ciutat però han disminuït les diferencies entre els barris amb més rendes i els barris amb menys rendes, el que vol dir que en aquests darrers l’ esperança de vida s’ ha incrementat més.

Des de Barcelona en Comú Sarrià-Sant Gervasi volem agrair a la Gemma Tarafa, la bona feina feta com a comissionada de Salut aquests 4 anys i la seva presentació  de  les principals mesures preses en aquests primers 4 anys, presentació que ens va permetre conèixer de primera ma les polítiques que en matèria de salut ha portat endavant l’Ajuntament de Barcelona