Consell Plenari de districte – 7 d’octubre

El dia 7 d’octubre es va celebrar a les 19.00, a la seu del districte (plaça del Consell de la Vila), el consell plenari extraordinari d’aprovació del cartipàs del districte. El plenari va començar amb un minut de silenci en record dels tres joves morts, veïns del districte, en l’accident ocorregut dies enrere al xamfrà de l’avinguda Pearson amb l’avinguda Pedralbes. Tot seguit, es va continuar amb el primer plenari ordinari, en què el regidor Gerardo Pisarello va fer un repàs dels primers mesos de mandat, de les festes majors i els actes institucionals en què ha estat present l’equip de govern, de l’inici del curs escolar i de les grans actuacions a la via urbana que s’estan portant a terme.
A continuació es va donar pas a les intervencions del veïnat, que es van fer en tres torns i en les quals es van plantejar temes de mobilitat, canvis de nomenclatura als carrers, l’estat de la llicència de concessió d’una benzinera a Sarrià i temes específics de la muntanya, entre molts d’altres. El regidor i els consellers de govern van contestar i van prendre nota de totes les qüestions i reclamacions sorgides.
Posteriorment, i dins de l’apartat de proposicions i declaracions dels grups polítics, entre d’altres, el PPC va instar el govern municipal a garantir la protecció ambiental i l’ús públic de la finca del c/ Montevideo, 33-35 (parc de l’Oreneta); per part de CiU, es va demanar la reunió del grup de treball del pla d’equipaments del barri de Sant Gervasi-Galvany, i per part de ERC-AM, es va proposar impulsar la compra de l’edifici de la Clínica Sant Josep per construir-hi un equipament públic acordat amb els veïns i també es va proposar l’obertura dels Jardins i del Palau del Marqués d’Alella. El grup municipal de BComú va votar a favor de totes les proposicions presentades, tot i que en algunes d’elles va reservar la seva execució a condicionants inherents a cada tema.
En l’apartat de precs  es van acceptar tots els que es van presentar: un del PPC , que demanava que es fessin les gestions necessàries per tal que un nou servei d’autobús nocturn doni cobertura als habitants del barri de Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes; per part d’ ERC-AM, es va sol·licitar que es qualifiqués com a zona verda la parcel·la del Parc de l’Oreneta situada al carrer Montevideo, i el grup de C’s  va presentar un prec referent a la mobilitat de la zona dels carrers Cardenal Vives i Tutó, Eduardo Conde i de l’avinguda J.V. Foix, per estudiar-ne alternatives  de pas.
La voluntat del grup municipal de BComú va ser acceptar les màximes peticions possibles de l’oposició, especialment aquelles que ja s’incloïen al programa. Així mateix hi va haver lloc per al debat crític, però sempre en un ambient de respecte envers les diferents opinions. Per acabar, i per iniciativa del grup de govern del districte, es va aprovar una declaració institucional sobre la crítica situació de la gent refugiada i exiliada forçosament, que ha estat consensuada amb els grups de CiU i ERC.
Trobareu més informació i el video del Consell aquí.