Arxiu mensual: juliol de 2020

Novetats del districte – juliol 2020

Novetats al districte

Des del darrer enviament, al districte s’han produït diverses novetats destacables, tot i que una gran part condicionades per la Covid-19, que està obligant a repensar amb urgència tota l’acció de govern prevista.


Barris cap a una nova mobilitat

El desconfinament arran de la Covid-19 està suposant uns reptes en la mobilitat quotidiana que des del Govern del Districte estem afrontant implantant mesures que potenciïn la mobilitat activa (a peu o amb bicicleta) o en transport públic, ja que és en els entorns contaminats on la Covid-19 ha tingut un impacte més gran.

 • Millora de la xarxa de carrils bus del districte i de la ciutat en general en punts estratègics per facilitar que els autobusos circulin amb més fluïdesa i per tant amb les freqüències establertes, a fi d’evitar aglomeracions de persones i facilitar-ne el distanciament físic (més info).
 • Noves àrees verdes i blaves de pàrquing de cotxes en superfície a la zona alta del barri de la Bonanova, on fins ara es podia estacionar gratuïtament. Aquesta mesura, ja iniciada a finals del mandat anterior, facilita l’estacionament dels residents i impedeix que vehicles vinguts de fora hi estacionin indefinidament i gratuïta (més info).
 • Carrers amb prioritat absoluta per als vianants. Després d’analitzar quins dels talls diaris de carrers han funcionat millor durant l’estat d’alarma, es mantindran amb prioritat absoluta per als vianants els següents, que tindran una nova senyalització vertical i horitzontal de prohibició del trànsit rodat, excepte l’accés als aparcaments i el pas de vehicles de serveis. L’objectiu és mantenir l’interior dels barris tan pacificats com sigui possible i seguir oferint el màxim d’espai disponible als vianants per garantir el distanciament físic, com a mesura de prevenció davant la Covid-19 (més info).
 • Alliberament de l’espai de voreres de motos en àmbits concrets. S’està continuant la feina iniciada també al mandat anterior en noves zones, després d’estudiar-les, habilitar noves places en calçada per a les motos i promoure ofertes d’estacionament per a motos en els pàrquings subterranis més propers. Cal remarcar que quan s’intervé en noves zones, la vigilància en les anteriors continua mantenint-se (més info).
 • Inici de la construcció del primer tram de carril bici de la Via Augusta. Aquesta mesura la portàvem al nostre programa, i aquest primer tram, de Diagonal fins al carrer Laforja, està previst que estigui enllestit cap al 10 de juliol. A més, estem treballant perquè arribi fins a pl. Molina al més aviat possible (més info).
 • Ampliació d’àrees de càrrega i descàrrega i places de pàrquing en calçada per a les motos a la cruïlla del carrer Brusi amb Sant Elies. Aquesta actuació serveix per solucionar aquestes dues mancances i alhora pacificar aquest entorn (més info).

Tenim cura de Collserola

El Govern del Districte conscient de l’alt valor d’aquest espai natural també ha dut a terme noves actuacions d’interès:

 • Tancament del camí de la Llenega. Aquest camí de l’interior del Parc Natural de la Serra de Collserola era molt usat pels vehicles com a drecera des del baixador de Vallvidrera cap a Vallvidrera i viceversa. Els recents episodis de forts aiguats l’han malmès reiteradament a pesar de les reparacions de seguretat que s’hi han fet. A fi de preservar al màxim aquest entorn i evitar qualsevol situació de risc, el camí s’ha tancat i només s’hi permet el trànsit dels vehicles de serveis autoritzats (més info).
 • Retirada dels darrers contenidors de mobles i objectes voluminosos al barri de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes. Continuant la tasca iniciada a finals del mandat anterior, s’han retirat els darrers contenidors d’aquesta mena, els quals provocaven abocaments incontrolats d’objectes i productes perillosos de tot tipus. Ara el sistema de recollida de mobles i trastos vells per al veïnat és igual a tot al barri, amb un dia de recollida concret mitjançant una trucada prèvia, mecanisme que ha donat molt bons resultats (més info).
 • Nova campanya de prevenció d’incendis. Enguany s’ha reforçat la comunicació pel que fa a la prevenció d’incendis a Collserola, i amb l’impuls del Districte, s’ha estès la campanya informativa per tots els barris de la ciutat que formen part de Collserola. Així mateix s’han revisat i actualitzat tots els protocols de seguretat (més info).

L’Ajuntament de Barcelona expropiarà Casa Buenos Aires de Vallvidrera

Després de molts intents de negociar amb la propietat (Pares Paüls) de l’antic hotel modernista conegut com Casa Buenos Aires, que no han arribat a bon port, l’Ajuntament de Barcelona ha decidit un canvi de planejament mitjançant la modificació del PGM que permeti l’expropiació de l’edifici i n’eviti l’enderroc per construir-hi un hotel de cinc estrelles. La intenció és mantenir-lo com a espai per la gent gran en forma de 17 pisos dotacionals i equipaments associats. L’edifici comptarà també amb espais polivalents per a l’ús veïnal i aprofitant que els terrenys del costat són edificables s’aixecaran habitatges per a joves (més info).


Convocatòria pública d’habitatges de lloguer protegit a Via Augusta, 401-403

Ben aviat es convocarà el concurs públic per l’adjudicació de la nova promoció d’habitatge de protecció oficial en règim de lloguer, ubicats a Via Augusta, 403 – carrer Nou de Santa Eulàlia, 13. Hi ha un total de 13 habitatges de lloguer assequible, i tots disposen d’un traster vinculat; també sortiran a sorteig 9 places d’aparcament en la mateixa ubicació. Els preus oscil·laran des dels 393,30 euros i els 660,49 euros mensuals si fa no fa, en funció de la mida de l’habitatge i de si es requereix traster o pàrquing; en qualsevol cas són preus molt inferiors als de mercat.

Tot i tractar-se d’una promoció petita, hem aconseguit negociar amb el Consorci de l’Habitatge de Barcelona una reserva de dos dels habitatges per a famílies monomarentals. De la resta d’habitatges, se’n reserven quatre per a menors de 35 anys, i, tres per als barris propers (Sarrià, Les Tres Torres i Bonanova). Els quatre que queden es destinen a famílies de la resta de la ciutat.

Per accedir a la promoció cal estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Barcelona i acreditar un any d’empadronament continuat a la ciutat. A més, cal acreditar uns ingressos familiars mínims per fer front a les despeses de lloguer i de la comunitat de propietaris. Com no pot ser d’altra manera, el concurs és obert a aquelles agrupacions familiars o unitats de convivència que no siguin titulars de cap altre habitatge de ple domini o de dret real d’ús.


Fomentem l’economia social i solidària (ESS)

L’ESS és una eina indispensable de foment de canvi social i d’avenç cap a una ciutat més sostenible i resilient davant del context de crisi que estem travessant. Per això, des del Govern del Districte estem treballant per reprendre projectes que el confinament, malauradament, ha fet ajornar o suspendre.

 • Represa de les obres de reforma del Mercat de Vallvidrera, el qual ha d’esdevenir un nou punt de difusió i foment de l’ESS al districte un cop es trobi en ple funcionament.
 • Nous punts de suport a les xarxes comunitàries dels barris. Arran del confinament han sorgit diverses xarxes comunitàries de suport mutu, i per aprofitar-ne l’energia i alhora reforçar els projectes comunitaris d’alguns equipaments municipals, s’estan creant a tota la ciutat punts de suport a les xarxes comunitàries que estiguin oberts als barris; al districte, concretament, es treballarà des del Casal del Rectoret i la Casa Orlandai (més info)
 • Nou conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la cooperativa l’Olivera, amb l’objectiu de divulgar el projecte agrosocial de Can Calopa de Dalt i el seu vincle amb un model alimentari més sa, just i sostenible, i la producció del vi de la DO “Vinyes de Barcelona” mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb situació de vulnerabilitat.
 • Noves ajudes i convocatòries de subvencions. A principis de juny des de l’Àrea d’Economia Social i Solidària es va presentar una bateria de mesures amb 7,5 milions d’euros per reactivar l’àmbit d’ESS i l’Economia de Proximitat als barris davant la crisi de la Covid-19. Aquest conjunt inclou un augment de la quantitat econòmica de les línies de subvencions “Enfortim l’Economia Social i Solidària” (1 M€) i “Impulsem el que fas” (1,76 M€), adreçada a l’economia de proximitat i que inclou un apartat específic per a l’ESS. A més, dins d’aquest conjunt de mesures, l’Ajuntament ha acordat amb entitats de serveis financers ètics línies de crèdit per valor de 4 milions d’euros per al foment de l’accés al finançament per a projectes d’economia social i solidària.

Represa de les obres del funicular del Tibidabo

Durant aquests darreres setmanes s’han reprès també les obres de renovació del funicular del Tibidabo, que impliquen així mateix la remodelació de les estacions d’accés (més info).


Enllaços a continguts d’interès

Darreres comissions consultives del Districte

Barcelona Energia abarateix les tarifes de la llum

Aposta metropolitana per fidelitzar i incrementar l’ús dels punts verds i deixalleries


Activitat dels consellers de BComú al districte

Els darrers dos mesos la rebaixa de la intensitat de la crisi de la Covid-19 ha donat lloc al procés gradual de desconfinament. El passat 2 de juny es va reobrir la Seu del Districte, tancada des del 16 de març, i es va reprendre l’activitat presencial dels consellers al districte. Tot i això, es mantenen encara reunions telemàtiques quan els assistents superen la capacitat de les sales de reunions, seguint les recomanacions sanitàries. Des d’aleshores, a la Seu s’han fet reunions de govern i amb el veïnat, i amb caràcter semipresencial, sessions dels òrgans de govern i participació (audiència pública, comissions consultives i consell plenari del Districte), amb l’assistència dels dos consellers de Bcomú.

Els consellers del Llano i Sena han assistit alternativament a les reunions del Comitè de Direcció del Districte, des d’on es fa el seguiment de la reobertura d’equipaments, les incidències i l’evolució dels treballs de neteja, manteniment i desinfecció necessaris per obrir-los amb totes les garanties de la salut per al personal treballador i les persones usuàries dels diferents centres. Avui estan oberts tots els equipaments públics del districte, llevat del centre cívic i biblioteca de Vallvidrera i l’Espai Putxet, on s’està treballant per resoldre alguns problemes de ventilació.

El conseller del Llano ha fet una tasca de seguiment i control de diversos temes relacionats amb la mobilitat, els més destacats dels quals s’han comentat més amunt. També va assistir a la reunió entre l’equip de govern del Districte i la plataforma Pacifiquem Ballester, per acordar els pròxims passos a desenvolupar en aquest carrer. Igualment ha estat atent a l’evolució de les dades del sistema de recollida selectiva Porta a Porta de Sarrià, i ha treballat per fixar una nova reunió del grup de treball ciutadà del Porta a Porta. Així mateix, s’ha reunit amb la comissió de seguiment del Consell de Salut del Districte per concretar l’ordre del dia del pròxim Consell de Salut. S’ha reunit també amb diferents regidories i àrees de l’Ajuntament (Salut, Economia Social i Solidària, Drets Socials), per compartir la informació recent referent a la crisi sanitària entre els districtes i poder-se coordinar de la millor manera.

Per la seva banda, el conseller Sena ha participat en reunions virtuals amb tots els consellers/eres de BComú a ciutat de les àrees de Memòria i Comerç, per intercanviar experiències i coneixement de futures actuacions. S’ha entrevistat amb el dinamitzador de l’Associació de Comerciants del carrer Mandri; el propòsit de la trobada va ser presentar l’associació i els seus objectius, així com un seguit de queixes i problemes que detecten al seu entorn. El conseller Sena s’ha integrat a la Comissió de Festes Majors del Districte i ha participat en quatre reunions a distància amb les comissions de festes dels barris del Puxet-Farró, Bonanova, Sarrià i Vallvidrera i Les Planes, a fi de traslladar als organitzadors la nova normativa i la necessitat d’evitar aglomeracions i de dur un registre de participants en totes les activitats per preservar la salut de colles i públic. Finalment, també s’ha reunit juntament amb la direcció del Districte amb les representants de La Sarrianenca, per conèixer les seves dificultats i penúries per manca d’associats i oferir-los tot l’ajut i col·laboració del Districte per dissenyar una campanya de captació de nous socis, simpatitzants i patrocinadors, un cop elaborat un pla de viabilitat de l’entitat.